Makina Mbushese

Picture1logo lart

Mbushëse sallami të firmës   VEMAG   Udhëheqës botëror ne prodhimin e mbushësve

 

foto e madhe lart

VEMAG, prodhuesi me i rëndësishëm në prodhimin e mbushësve te sallamit dhe te shume pajisjeve te tjera te konveniences, ofron një game shume te gjere makinash dhe pajisjesh, për çdo prodhues, qe nga punishtet modeste e deri tek prodhuesit e mëdhenj industriale.

Ja disa nga prodhimet e shoqërisë VEMAG, qe ofrohen nga firma Real:

[auto_thumb width=”130″ height=”140″ link=”” lightbox=”true” align=”left” title=”” alt=”Robot 500″ iframe=”false” frame=”true” crop=”false”]http://www.real-rexha.com/wp-content/uploads/Produkt-1-robot-500.jpg[/auto_thumb]

 • Makina legjendare Robot 500, është makina mbushëse e sallamit e prodhuar me shume here ne bote
 • Makina me e vogël me shnek e serisë ROBOT-VEMAG
 • Rendimenti deri ne 2.500 kg/h
 • Porcionet te sakta nga 5 deri ne 30.000 g
 • Precizion i larte i masës qe mbushet, në sajë të teknologjisë me shnek, prodhime te shtëpisë VEMAG
 • Lidhet me të gjitha makinat ndihmëse, si klipa e tj.

 


[auto_thumb width=”130″ height=”140″ link=”” lightbox=”true” align=”left” title=”” alt=”Robot 500″ iframe=”false” frame=”true” crop=”false”]http://www.real-rexha.com/wp-content/uploads/produkt-2sausage-linker1.jpg[/auto_thumb]

 • Ideale për kalimin nga mbushës me piston, ne një makinë moderne me vakum.
 • Me çmim shume ekonomik, nen 20.000 EUR, duke përfshire edhe te gjithë aksesoret për prodhimin e salçiçes e kremviçes.
 • Mbush deri ne 2 ton/dite
 • Me porcionim, përdredhje dhe koke mbajtëse te zorrës.
 • Për prodhimin e te gjitha llojeve te sallamit

 

 

 


[auto_thumb width=”130″ height=”140″ link=”” lightbox=”true” align=”left” title=”” alt=”HP 10 L” iframe=”false” frame=”true” crop=”false”]http://www.real-rexha.com/wp-content/uploads/produkt-3-hp-10-L.jpg[/auto_thumb]

 • HP 10 L është makine me shnek, e cila  përmbush të gjitha kërkesat për  lloje të ndryshme sallami e proshute.
 • Rendimenti mbushës deri ne 5,7 ton/ore.
 • Komandimi me Touch Panel. Hinka mbushësit 250 l
 • Shume praktik për tu lidhur me makineri dhe pajisje të tjera.
 • Me vinç ngritës për kazanë sallamerie standarde 200 l.
 • Pesha e porcionit, e saktë  nga 1 deri ne 99 000 g

 


[auto_thumb width=”130″ height=”140″ link=”” lightbox=”true” align=”left” title=”” alt=”HP 25E” iframe=”false” frame=”true” crop=”false”]http://www.real-rexha.com/wp-content/uploads/produkt-4-HP25-dhe-30-E.jpg[/auto_thumb]

 • HP 25E është makina më e shpejte sot në tregun botëror, për prodhimin e produkteve me kalibër te madh për prerje ne feta.
 • Rendimenti mbushës deri 25.000 kg/h.
 • Me panel komandimi intuitiv me paraqitje grafike.
 • Përdorim optimal për sistemin Duo Drive (me dy koka mbushëse njëherësh).
 • Hinka mbajtëse e masës se brumit 350 l.

 

 

Disa nga paisjet qe shiten me mbushesat e mesiperm:

produkt 5
AH 212—Linje për varjen automatike te kremviçeve / salçiçeve

DHV 841—Mbajtëse për prodhimin e salçiçeve kremviceve / salciceve
DHV 841—Mbajtëse për prodhimin e salçiçeve kremviceve / salciceve

produkt 7
LPG 209—Makine për prodhimin e sakte ne gjatësi dhe peshe te produkteve. Deri 800 cope/min.—Mbajtese per prodhimin e salciceve kremviceve / salciceve

produkt 8
Linje për prodhimin e produkteve te mishit, hamburger e tj

 

Për me shume informacion vizitoni faqen ne internet: www.vemag.de