Prodhime te Tjera

Tavoline per pregatitjen e djathit A1
Mbushes me Dore R16

R 16 është mbushës dore me piston
Cilindri 16 litra
Si për të gjitha makinat dhe paisjet e Real, komplet inoks dhe materiale të pandryshkëshme
Me dy shpejtësi mbushëse, pra dhe me dy forca të ndryshme shtytese, sipas fortësisë së materialit që mbushet.

Paisje AR4000
Prerese Manuale per Guda
Pajisje per Mbeshtjelljen e Vaksetes
Makineri per Mbushjen e Kosit

Makine për mbushjen dhe vendosjen kapakut izolues në gotat e kosit
Rendimenti deri në 300 gota/h

Karela per Mbushjen e Sallamit